Aktuální opatření k zamezení šíření COVID-19 na objektech ve správě Národního památkového ústavu

Vážení návštěvníci, v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR je povinnost při návštěvě interiérů našich objektů používat roušky. Součástí přijatých opatření je také nutnost vyžadovat udržování rozestupů min. 2 metry. Z těchto důvodů je upravován aktuálně počet osob ve skupinách k prohlídkám v objektech.

V exteriérech jsou roušky nepovinné, ale doporučené, dodržujte rozestupy. Roušky nemusí mít děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou, nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto nařízení.


Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.