Aktuální opatření k zamezení šíření COVID-19 na objektech ve správě Národního památkového ústavu

Vážení návštěvníci, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR od 5. 10. 2020 a v souladu s usneseními Vlády ČR k přijetí krizových opatření a nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR je povinnost při návštěvě interiérů našich objektů používat roušky a dodržovat další pokyny.

Součástí přijatých opatření je také nutnost vyžadovat udržování rozestupů apod.
Z těchto důvodů je upraven aktuálně počet osob ve skupinách k prohlídkám v objektech na 9 osob + 1 průvodce.

Návštěvnický provoz je od 12. 10. 2020 pozastaven do odvolání, objekty NPÚ - Správy státního zámku Ratibořice je možné navštívit do neděle 11. 10. do 15.00 hod.

V exteriérech jsou roušky nepovinné, ale doporučené, dodržujte rozestupy. Roušky nemusí mít děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou, nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto nařízení.

Děkujeme za pochopení !