Pro zájemce - průvodce

Důležité sdělení pro uchazeče o sezonní práci

Vážení uchazeči o pracovní místo průvodce v areálu SZ Ratibořice - NKP Babiččino údolí, pro sezonu 2017 jsou již pracovní místa průvodců obsazena. O pracovní místo průvodce v návštěvnické sezoně 2018 je možné ucházet se v průběhu měsíců duben až říjen roku 2017. K tomu je nutné vyplnit a Správě SZ Ratibořice doručit přihlášku a stručný životopis uchazeče (oba soubory jsou níže k dispozici). Předem správa zámku děkuje uchazečům za zájem, avšak současně upozorňuje, že nemusí být vyhověno všem uchazečům. Přednost bude dávána uchazečům o dlouhodobější pracovní úvazek, např. v trvání min. 4 týdnů. Dále správa zámku sděluje, že ubytovací kapacita pro sezonní pracovníky je velice omezená, tedy blízké bydliště uchazeče je výhodou. O výběru uchazečů pro rok 2018 bude správa zámku informovat jednotlivce do 31. 1. 2018. Záležitostmi průvodcovské služby je pověřen pan Milan Záliš.