Díky sponzorovi byl obnoven záhon u Starého bělidla v ratibořickém Babiččině údolí

Sponzor vynaložil obětavě svůj čas, práci a materiál k obnově záhonu u Starého bělidla.

Správa státního zámku Ratibořice děkuje i touto formou sponzorovi Zahradnictví Hrabík z České Skalice a jeho majiteli panu Ing. Jiřímu Hrabíkovi, který osobně vynaložil svůj čas a úsilí, aby obnovil záhon u Starého bělidla v Ratibořicích, který byl těžce poškozen, v podstatě zničen, povodní v roce 2013.

Pan inženýr Hrabík kompletně prostor záhonu zbavil plevele a nežádoucích rostlin, obnovil kamenné ohrazení, doplnil čerstvou zeminu a osadil nové trvalky, vhodné k lidovému stavení českého venkova, které by po celé vegetační období měly zdobit zahrádku u chaloupky. V podzimním období budou ještě dosazeny cibuloviny, které na jaře příštího roku jistě tento záhon ještě více zatraktivní.

Upřímně děkujeme.

Ivan Češka

kastelán SZ Ratibořice