V chráněném území Babiččina údolí v Ratibořicích budou zpřísněna pravidla pro pohyb návštěvníků

Neukázněné chování návštěvníků vyžaduje přijetí organizačních opatření v chráněném území Babiččina údolí v Ratibořicích.

Upozornění pro návštěvníky Babiččina údolí: Orgány ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko) v součinnosti s památkovou péčí a s Městským úřadem v České Skalici připravují organizační a dopravní opatření v zájmu ochrany hodnot chráněného území, které jsou ohrožovány neukázněným chováním návštěvníků, např. neoprávněným používáním cizích pozemků k parkování vozidel, chůzí mimo cesty a volným pohybem psů, čímž např. dochází nejen k poškozování lučních porostů v době jejich „probouzení“ a růstu, ale i k plašení volně žijící zvěře, zahnízděného ptactva atd. Prosíme, věnujte těmto opatřením a svému pohybu i chování v chráněném území náležitou pozornost, abyste se nevystavovali možným sankcím vyplývajícím z platné legislativy ve vztahu k ochraně přírody a památkové péči!. Děkujeme.