V Ratibořicích probíhá restaurování známého sousoší Babička s vnoučaty

V průběhu léta 2016 probíhá v ratibořickém Babiččině údolí restaurování známého sousoší Babička s vnoučaty, které bylo instalováno na stávající místo 9. července v roce 1922 a je nedílnou součástí národní kulturní památky.

Architektonickou studii vypracoval v roce 1921 architekt Pavel Janák a autorem sousoší je sochař Otto Gutfreund. Základní kámen k sousoší byl v rámci celonárodní pouti z iniciativy Klubu československých turistů, za přispění Dr. Jiřího Stanislava Guth - Jarkovského, položen a poklepán spisovatelem Aloisem Jiráskem 25. července v roce 1920.

Sousoší je postupně očišťováno od lišejníků a dalších nečistot, které se v průběhu desetiletí uchytily, dochází k opravě spár a k celkovému chemickému ošetření v zájmu zpevnění a konservace pískovcového kamene, ze kterého jsou jednotlivé sochy a podstavec vytesány. Budou ještě domodelovány a osazeny drobné doplňky, které díky vandalství nyní chybí - jako např. palec pravé ruky na soše Barunky.  K odvodnění a odvětrání základu byla po obvodu podstavce provedena drenáž, zasypaná hrubým štěrkem. Po skončení návštěvnické sezony v podzimních měsících bude ještě upraven nejbližší terén kolem sousoší, který bude vyspádován a oset novou travou. Také bude natřen nízkým plůtek, který má veřejnosti jasně naznačovat, že se k sousoší, nebo dokonce na něj nevstupuje, tedy vše, aby se v následujícím roce 2017 již celá kompozice skvěla čistotou a mohla nadále připomínat literární zvěčnění Ratibořic a úpského údolí v díle spisovatelky Boženy Němcové. Jistě bude kvitována i možnost pořídit si fotografickou památku na návštěvu Babiččina údolí s obnoveným sousoším, které patří mezi nejfotografovanější v České republice. 

Ivan Češka

kastelán SZ Ratibořice